เกี่ยวกับเรา

ภาษาบ้านมาดาม เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรา ตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะทำให้เด็ก ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรม ในราคาสมเหตุสมผลไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง ตามปณิธานที่ว่า "พื้นฐานด้านภาษาเราสร้างได้ที่ ภาษาบ้านมาดาม"

ที่นี่เราเปิดสอนวิชาภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย ภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ

ดำเนินการสอนและบริหารงานโดยครูกุ้ง นันท์นภัส แอ๊ทคินสัน

ในปัจจุบันเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทุกภาษาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ เราจึงจัดให้มีหลักสูตรภาษาเพื่องานล่าม งานโรงแรม งานมัคคุเทศน์ และหลักสูตรภาษาเพื่อเจ้าของธุรกิจขึ้นในทุก ๆ วิชาที่เราเปิดสอน

ที่ภาษาบ้านมาดาม เรามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการสอน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learning by doing จากอาจารย์เจ้าของภาษา และการเรียนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด  


  • images.jpg
    ...พื้นฐานด้านภาษาเราสร้างได้ @ Baan Madame