อัตราค่าเรียน

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม คอร์สละ 30 ชั่วโมง ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

ระดับ

ค่าเรียนต่อคน

หมายเหตุ

ระดับต้น

4,500 บาท

รับตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 คน

ระดับกลางขึ้นไป

4,500 บาท

รับตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 คน

เพื่อนักธุรกิจ/งานบริการ/ล่าม

4,500 บาท

รับตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 คน

ค่าตำรา

ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เรียน

 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก แบบกลุ่ม ระยะเวลาคอร์สละ 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เด็กเล็ก แบบกลุ่ม

ค่าเรียนต่อคน

หมายเหตุ

ค่าเล่าเรียน

3,600 บาท

รับตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 7 คน

ค่าตำรา

ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เรียน

ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เรียน

 

การเรียนแบบตัวต่อตัว คอร์สละ 30 ชั่วโมง ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เรียนส่วนตัว

ค่าเรียนต่อคน

หมายเหตุ

ค่าเล่าเรียน

15,000 บาท

รับตั้งแต่ 1 คนไม่เกิน 3 คนต่อคอร์ส

ค่าตำรา

ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เรียน

 

 
 ค่าเรียน-กรณีสอนนอกสถานที่ คอร์สละ 30 ชั่วโมง ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เรียนนอกสถานที่

 

หมายเหตุ

จำนวนนักเรียนขึ้นอยู่กับบริษัท 

 

ค่าตำรา ขึ้นอยู่กับหนังสือที่เรียน

 

  ค่าเดินทางขึ้นอยู่กับระยะทาง

วิธีการชำระเงิน:

ชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

บัญชีออมทรัพย์  ธ.กรุงเทพ สาขา ถนนโรจนะ ชื่อบัญชี นาง นันท์นภัส   เลิศไกรชัยพร เลขที่ 073-0-723251

 หมายเหตุ :

* หลังจากท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ - สกุล และหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล : ebiko.kwansirin@gmail.com หรือส่ง Line มาที่ ID: ongchaydiawzamak เพื่อยืนยันการโอน

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเรียน ยกเว้น กรณีเดียวคือ เมื่อเปิดห้องใหม่ให้ไม่ได้ภายใน 2 เดือน

  

คำอธิบายรหัสวิชา

รหัส

ชื่อวิชา

รหัส

ชื่อวิชา

รหัส

ชื่อวิชา

J1-J6

ญี่ปุ่น ระดับต้น

E1-E6

อังกฤษ ระดับต้น

C1-C6

จีน ระดับต้น

J7-J12

ญี่ปุ่นระดับกลาง

E7-E12

อังกฤษ ระดับกลาง

C7-C11

จีน ระดับกลาง

J13-J19

ญี่ปุ่น ระดับสูง

E13-E19

อังกฤษ ระดับสูง

C12-C16

จีน ระดับสูง

JK1-JK5

ญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

KE1-KE5

อังกฤษสำหรับเด็ก

CK1-CK5

จีนสำหรับเด็ก

JB1-JB6

ญี่ปุ่นเพื่อนักธุรกิจ

BE1-BE6

อังกฤษเพื่อนักธุรกิจ

CB1-CB6

จีนเพื่อนักธุรกิจ

JS1-JS6

ญี่ปุ่นเพื่องานบริการ

SE1-SE6

อังกฤษเพื่องานบริการ

CS1-CS6

จีนเพื่องานบริการ

JT1-JT6

ญี่ปุ่นเพื่องานล่าม

IE1-IE6

อังกฤษเพื่องานล่าม

CT1-CT6

จีนเพื่องานล่าม