ปรัชญา

...พื้นฐานด้านภาษาเราสร้างได้ @ Baan Madame