Young Learners

English for Young Learners

  step-by-step phonics program มีแบบฝึกหัดมากมาย เกมส์, เกมส์ปริศนาคำทายหรือเกมส์ลับสมอง, และแบบทดสอบต่างๆ และบุตรหลานของท่านจะได้รับผลลัพธ์อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

 

เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน ABC, โปรแกรม Phonics จะแนะนำและฝึกวิธีการ การออกเสียง การสะกดและการอ่าน

 

English Library กลุ่มของผู้อ่านที่มีสมาธิสั้น จะใช้ทักษะการปฏิบัติจริง โดยการช่วยให้พวกเขาใช้ทักษะการออกเสียงในการฝึก

 

Phonics ไม่เพียงแต่จะให้แผ่นงานและแบบฝึกหัดสำหรับการพัฒนาทักษะ ด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมีความหลากหลายของงานสร้างสรรค์เล็ก ๆ ที่เป็นงานฝีมืออีกด้วย

 สังเคราะห์การออกเสียงเป็นวิธีการชั้นนำและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอนการอ่านเริ่มต้นและการสะกดคำเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนของผู้เรียนวัยเด็กของ The One ที่จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับพื้นฐานด้านภาษาที่ถูกต้อง...พื้นฐานด้านภาษาเราสร้างได้ @ The One...